Skrubb & Såpe  


GS sørensen

Gudrun Sørensen ville noe mer med sitt talent for rene rom og skinnende gulv. Hun bestemte seg for å satse på et felt hun med sikkerhet mente hun kunne utnytte sin iver og kompetanse.  I 1986 startet hun renholdsbedriften som siden skulle bli til GS Sørensen og som i dag går under navnet Skrubb & Såpe AS. I tråd med familiens solide opparbeidede erfaring holder vi vårt motto i  hevd: Din arbeidsplass; vårt renholdsansvar.